Montering av Flexi solcellepanel på Båt, Bobil inkl. Campingvogn.

Dette trenger du:

  • Flexibelt solcellepanel(vanligvis 3mm tykk)
  • Spenningsregulator
  • Kabel i ønket lengde og dimensjon
  • Drill med bor litt større enn kabelen.
  • Tech-7 eller Sikaflex 221
  • Gjennomføringsboks
  • Evt. fester av kabel

Finn egnet flat plassering av panelet. Limes fast med punkter under panelet og deretter en stripe langs kantene på oversiden av panelet mot underlaget på alle fire sider. Bor 2 hull for gjenomføring av kabel. Lim helst en plastboks med gjennomføringsnippler over hullene. (Kan kjøpes til Smartlading)

Sikre at det blir tett med tech-7 lim rundt kantene. Legg kablene for pluss og minus som vanligvis er 4mm2 beregnet for 7-8 meter frem til regulatoren. Kobles på klemme 1 og 2 der panel symbolet vises. Koble også inn kablene fra batteriet til klemme 3 og 4 der batterisymbolet vises.

Regulatoren bør ikke stå mere enn 2 meter fra batteriet. Husk sikring mellom pluss på batteriet og regulatoren.

 

NB. Solcellepanelet må kun legges på rene fine flater, og det må ikke være ekstra varme utover omgivelsestemperatur på flaten panelet legges på. Dette kan skade panelet, og garantien vil ikke gjelde.

Top