Kan jeg koble et nytt solcellepanel sammen med mitt gamle?

Kan jeg koble et nytt solcellepanel sammen med mitt gamle?

Svar:

Regulatoren må tåle den økte strømmen. Gamle regulatorer er gjerne kun forberedt for solcellepaneler med effekt maks ca 60 watt. Typisk kunne 2 stk 60 watt panel kobles til hver sin panelkurs. Dette gjelder gjerne regulatorer eldre enn 10 år. Ved kjøp av større panel behøver du kanskje ny regulator. Det er ingen ting i veien for å bruke to paneler med hver sin regulator mot samme batteri.

Om antall celler på de to panelene er forskjellig oppstår det usikkerhet på grunn av forskjellig panelspenning. Ved bruk av to regulatorer er dette uproblematisk. Skal begge panelene tilkobles samme regulator starter diskusjonene.

Panelene vil da ha forskjellig spenning, og ved spenningsforskjell vil det teoretisk gå strøm. Den tradisjonelle løsningen på ”problemet” er å sette inn dioder.

En diode sørger for at strøm bare går en vei. Problemet med en diode er at også denne stjeler strøm. Spørsmålet er om vi ikke løser et lite problem ved å skape et som er større. Strømmen som vil gå mellom panelene ved en så liten spenningsforskjell er så liten at i praksis kan vi se bort fra den. Prøv selv.

Ved stabile solforhold, kobl ett og ett panel til regulatoren og merk deg ladestrømmen. Kobl begge til og du vil se at summen av panelene stemmer.

Om panelene peker mot forskjellig himmelretning er det også noen som anbefaler dioder. Her er det enda mindre grunn til å bruke dioder. Selv et panel som står i skyggen vil ha høy nok spenning til at det ikke går strøm mellom panelene.

Husk at strøm er som vann, den vil alltid renne mot det laveste nivå. I et solcelleanlegg er laveste nivå på batteriet.

12v VS 230v?

Vi har revet en gammel hytte og er i ferd med å bygge ny.På den gamle hytta hadde vi to panel (100+80W) og regulator sunwind 20 AVAB som vi tenker å bruke videre. Vi har også lagt skjultanlegg for både 230 og 12V i nyhytta (på 90 kvadrat).Er det da mest fornuftig å kjøre delt, dvs at panelene brukes til 12V og at aggregat brukes til 230V istedenfor å koble dette sammen i en pakke? Hvor stor batteripakke vil dere anbefale for en hytte på denne størrelsen? Holder det med 180W panel?

Svar:

Hei, Noen fasit kan jeg ikke gi deg på dette, det blir mest opp til dere og den comforten dere ønsker.

Har dere vært fornøyd med 12V anlegget slik det har fungert og dere kun behøver noen uttak til 230V, og vil starte aggregat når behovet er til stede så er det en grei løsning.

De fleste som velger 230V i dag fra oss, kjøper det vi kaller kraftpakker som er basert på at alt tilkobles 230V. Da går ladning, drift av aggregat og skifte mellom energikildene batteri og aggregat helt sømløst. Dette gir naturligvis litt bedre comfort og mindre å holde orden på. det er dessuten lettere å forholde seg til kabling på 230v da tverrsnitt og avstander ikke lengre skaper problemer.

Jeg kan ikke gi noen anbefaling på størrelse på pakke uten å vite hva strømmen skal brukes til og hvor langt et typisk opphold er. Send gjerne en epost, post@smartlading.no for å få ett råd ifm. din hytte e.l.

Hvilken regulator kan jeg bruke

Har ett gammelt solcelleanlegg på hytta. Panel er 80 watt etter hva jeg har funnet ut. Regulatoren er sluttet å lade, må byttes. Solcella leverer strøm inn, men den går ikke videre til batteri. Hvilken regulator kan jeg bruke og evnt hva ville dere anbefale ?

Svar:

Hvilken regulator som anbefales avhenger litt av batteritype. Er det et AGM batteri kan alle våre regulatorer benyttes. Modellen 12VA er kanskje den mest brukevennelige å passer stort sett overens med kabelsystemet som ligger på veggen fra før. Tenker du på å utvide i fremtiden ville jeg valgt modellen

Batteribanken min er for liten!

Kjøpte et AGM 245 Ah batteri av dere for 2,5 år siden, og vil nå gjerne supplere med et til i en paralellkobling til det gamle. Går det greit – har hørt at begge batteriene må være helt nye eller i det minste like gamle.

Svar

Batterier kan bare kobles sammen om de er nye og av akkurat samme type – helst fra samme produksjon. Ønsker du en større batteribank må derfor hele batteribanken skiftes ut.

Batterier

Når eg bruker TV og tuner på hytta går ofte spenningen raskt ned til 11 V med det resultat at TV restarter.

Då batteriea var heilt nye viste dei alltid 12V. Så legne spenninga er 11,5 V går det bra, men plutseleg skjer dette.

Batteria var nye i sept. 2010. Eg har fått tips om at det kan vere regulatoren. Den er frå anlegget var nytt ca 1995. Når batteria er fullada nåpr me kjem opp til hytta viser voltmeteret 14,5 og meir.

Takksam for svar

Svar

Hei

Batteriet er fulladet ved 12.8V hvilespenning og ansees som tomt når det når 11.5V.

Det høres ut som om batteriene dine er feridge dessverre. Dette kan skyldes som du nevner den gamle regulatoren. Gamle regulatorer som var ment for å lade syrebatterier vil ødelegge AGM batterier da de lader med for høy spenning og tørker ut batteriene.