12v VS 230v?

Vi har revet en gammel hytte og er i ferd med å bygge ny.På den gamle hytta hadde vi to panel (100+80W) og regulator sunwind 20 AVAB som vi tenker å bruke videre. Vi har også lagt skjultanlegg for både 230 og 12V i nyhytta (på 90 kvadrat).Er det da mest fornuftig å kjøre delt, dvs at panelene brukes til 12V og at aggregat brukes til 230V istedenfor å koble dette sammen i en pakke? Hvor stor batteripakke vil dere anbefale for en hytte på denne størrelsen? Holder det med 180W panel?

Svar:

Hei, Noen fasit kan jeg ikke gi deg på dette, det blir mest opp til dere og den comforten dere ønsker.

Har dere vært fornøyd med 12V anlegget slik det har fungert og dere kun behøver noen uttak til 230V, og vil starte aggregat når behovet er til stede så er det en grei løsning.

De fleste som velger 230V i dag fra oss, kjøper det vi kaller kraftpakker som er basert på at alt tilkobles 230V. Da går ladning, drift av aggregat og skifte mellom energikildene batteri og aggregat helt sømløst. Dette gir naturligvis litt bedre comfort og mindre å holde orden på. det er dessuten lettere å forholde seg til kabling på 230v da tverrsnitt og avstander ikke lengre skaper problemer.

Jeg kan ikke gi noen anbefaling på størrelse på pakke uten å vite hva strømmen skal brukes til og hvor langt et typisk opphold er. Send gjerne en epost, post@smartlading.no for å få ett råd ifm. din hytte e.l.

Top