Brukerveiledning for Vindgenerator 400 watt

En vindmølle vil ha variert hastighet etter hvor stor vindhastighet det er. Dess høyere hastighet gir høyere effekt. Maksimum på denne vindgeneratoren er 600 watt, og nominell effekt er 400 watt.

Med kombi-regulatoren kan solenergien benyttes samtidig med vindenergi fra mølla. Maksimum 200watt solcellepaneler kan tilkobles regulatoren.

Det som må skaffes i tillegg til vindmølle pakken er ett 2 tommers rør, helst av stål e.l. og en kabel som er dimensjonert stor nok i mm2 for å unngå spenningstap. Se kalkulator for spenningstap på denne siden: følg linken  https://www.trainor.no/cms/Tjenester/Beregning-av-spenningsfall

Legg inn i kalkulatoren en strøm på 30 amp. For 12volt system og 15 amp. for 24volt system. 3 fase, cos phi =1, og ønsket lengde. Kalkuler spenningstapet som ikke bør være mere enn 1,5 volt da mølla gir maks 14,5 volt , og minus 1,5volt gir 13 volt som gir nok ladespenning. Prøv deg frem med forskjellig tverrsnitt på kabelen som du må skaffe.

PS. Lengde på kabel mellom Batteri og regulator må være maksimum 2 meter.

Lag ett feste til mølla med ett 2 tomms rør som festes på vegg eller ett tre o.l. denne må ikke få svai, så bruk gjerne wire eller støtte arm for støtte. For å unngå at støy forplanter seg i treveggen, bruk tykk gummi mellom feste og vegg. Ellers er den veldig stille i uteomgivelsene.

Dra kabel gjennom røret. Festes med skruklemmer til mølle og til regulator. Hvis kabelen er for tykk for klemmer, så bruk koblingsbokser i hver ende og dra en tynnere kabel den siste halvmeteren til mølle og regulator.

Fest tilslutt bladene på bladholderen som er festet på møllas aksling.

NB. Koble først batteriet til regulatoren , og deretter kobles vindmølla til regulatoren. Rekkefølge på de tre ledningene fra mølla til regulator som er vekselstrøm har ingen betydning.

Nedbremsing av hastigheten kan gjøres kun på den kombinerte regulatoren der det står en bryter som heter «Brake» På den vanlige regulatoren som ikke er kombiregulator er det ikke brems, og den må evt. stoppes fysisk ved å sette en stopper på selve bladene.

Top