Kan jeg koble et nytt solcellepanel sammen med mitt gamle?

Kan jeg koble et nytt solcellepanel sammen med mitt gamle?

Svar:

Regulatoren må tåle den økte strømmen. Gamle regulatorer er gjerne kun forberedt for solcellepaneler med effekt maks ca 60 watt. Typisk kunne 2 stk 60 watt panel kobles til hver sin panelkurs. Dette gjelder gjerne regulatorer eldre enn 10 år. Ved kjøp av større panel behøver du kanskje ny regulator. Det er ingen ting i veien for å bruke to paneler med hver sin regulator mot samme batteri.

Om antall celler på de to panelene er forskjellig oppstår det usikkerhet på grunn av forskjellig panelspenning. Ved bruk av to regulatorer er dette uproblematisk. Skal begge panelene tilkobles samme regulator starter diskusjonene.

Panelene vil da ha forskjellig spenning, og ved spenningsforskjell vil det teoretisk gå strøm. Den tradisjonelle løsningen på ”problemet” er å sette inn dioder.

En diode sørger for at strøm bare går en vei. Problemet med en diode er at også denne stjeler strøm. Spørsmålet er om vi ikke løser et lite problem ved å skape et som er større. Strømmen som vil gå mellom panelene ved en så liten spenningsforskjell er så liten at i praksis kan vi se bort fra den. Prøv selv.

Ved stabile solforhold, kobl ett og ett panel til regulatoren og merk deg ladestrømmen. Kobl begge til og du vil se at summen av panelene stemmer.

Om panelene peker mot forskjellig himmelretning er det også noen som anbefaler dioder. Her er det enda mindre grunn til å bruke dioder. Selv et panel som står i skyggen vil ha høy nok spenning til at det ikke går strøm mellom panelene.

Husk at strøm er som vann, den vil alltid renne mot det laveste nivå. I et solcelleanlegg er laveste nivå på batteriet.

Top