Levering
Alle forsendelser blir sendt ut så raskt som mulig. Normal leveringstid er ca. én uke etter at vi har mottatt bekreftelse på din bestilling. For varer som skal til Nord-Norge eller som må sendes med godsrute, kan leveringstiden være noe lengre. Vi forbeholder oss retten til å kansellere bestillinger med bakgrunn i lagerstatus, trykkfeil etc. Eventuellt innbetalte beløp eller reservasjoner, vil selvsagt bli tilbakebetalt/fristilt omgående. Vi sender dessverre ikke til Svalbard.

Undersøkele av produktene
Ved mottak og senest innen 24 timer etter mottak er det viktig å gå gjennom leveransen og kontrollere at varen(e) og antall stemmer med ordrebekreftelsen. Varene må også sjekkes for transportskader. Synlige transportskader skal meldes til transportør ved mottak. Transportsakder som ikke er synlige ved mottak må meldes innen 24 timer for å gjøre krav gjeldende. Krav meldt etter disse fristene kan dessverre ikke dekkes.

Forbrukerkjøpsloven betingelser gjelder.
Dette forutsetter at produktet brukes i henhold til anbefalte instrukser.

Reklamasjon
Dersom de mottatte varene har feil eller mangler ved leveranse skal du snarest og innen 14 dager fra mottagelse gi oss melding per e-post post@smartlading.no Beskriv i e-posten hva du mener er galt med produktet og evt. hvordan du har testet det og om det er synlige feil eller mangler ved produktet. Normalt vil vi be om å få varen sendt inn til oss, men dette vil det evt. gis beskjed om. Ved godkjent reklamasjon begrenser vårt erstatningsansvar seg maksimalt til fraktkostnader inn til oss etter Postens satser eller annen transportør dersom dette er avtalt, samt verdien av varen.

Ved mangel menes når produktet ikke er som avtalt eller er dårligere enn det man generelt kan vente av tilsvarende produkter. Hvis det blir konstatert at varen har en mangel har du rett til å få feilen reparert, nytt produkt, kreve prisavslag eller heving (omgjøring) av kjøpet. Ved synlige skader på emballasje ved mottak må innhold kontrolleres for skader før du forlater postkontoret/utleveringsstedet.

Ved næringskjøp er det Kjøpsloven som gjøres gjeldende og det gjøres i disse tilfeller gjeldende en kortere reklamajsonsfrist enn 2 år dersom produsentens garanti er kortere enn 2 år. Selger dekker heller ikke kostander til feilsøking og arbeid i forbindelse med innsending av varer og bytte av deler. Selger sitt erstatningsansvarlig er ved skade begrenset oppad til varens verdi.

Angrerett
Som kunde hos Smartlading.no® har du full bytte- og returrett i 14 dager fra den dagen du mottok varene og angrerettskjema. Forutsetningen er at varen må være ubrukt og original emballasjen må være intakt. Ved bruk av angrerettloven er det kundens ansvar å dekke returporto, eller levere produktet fysisk tilbake. Angrefristen gjelder ikke for næringskjøp. Angrefristskjema sendes som vedlegg til ordrebekreftelsen. Det kan også lastes ned her.

Retur av varer
Alle varer som returneres Smartlading.no® skal returneres per post i original emballasje og være tilsvarende pakket som da varene ble mottatt. Dersom Smartlading.no® er fraktbetaler, dekkes kun frakt etter rimeligste forsendeslsesmetode. Kjøpesum tilbakebetales når varene er mottatt og godkjent. Pakker skal ikke sendes til oss i Postoppkrav, og vil ikke bli løst ut.

Uavhentede pakker
Uavhentede forsendelser vil bli fakturert med kr. 150,- i tillegg til reell porto og returporto.

Personvern
Kundedata blir ikke delt med/solgt til en tredjepart. Desse opplysningene blir oppbevart ifølge norsk lov.

Generelt
For forhold som ikke er spesielt nevnt, gjelder norsk lov.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om disse vilkårene, kan du kontakte oss.