EP solar laderegulator

Om produktet

Laderegulator fra EP Solar som gir deg mye for pengene. Laderegulatoren har effektiv temperaturkompensert 4-stegs PWM lading. Laderegulatoren har også bryter for å slå av/på forbruket.

Laderegulatoren er utstyrt med 3led som gir enkel informasjon om anleggets status og eventuelle feil.  Laderegulatoren er egnet i så vel små som store anlegg.

Eksternt display

Laderegulatoren kan brukes både med og uten eksternt display.

Via det eksterne displayet får man mulighet til å lese av i tall en rekke verdier gjennom en brukervennlig og grafisk fremstilling.

Bruk av eksternt display gjør at man kan «skjule» laderegulatoren og likevel ha lett tilgang til å lese av anleggets status. Det er også fint dersom man har behov for å lese av status i et annet rom enn det batteriene og laderegulatoren er plassert i, f.eks. dersom man ønsker å ha displayet i stua mens regulatoren og batteriene står i en bod.

OBS! Det eksterne displayet er nødvendig for å endre innstilt batteritype. Regulatoren er fra fabrikk innstilt for lading av blysyrebatterier. Dersom laderegulatoren skal brukes på f.eks. AGM batterier, kreves eksternt display for å tilpasse ladingen til dette. Rett type display finner du lenger ned på siden, under tilhørende produkter.  Avansert nattlysfunksjon – krever eksternt display.

Nattlysfunksjonen slår av/på forbrukskursen etter gitte parameter. Den kan slå på forbruket en viss tid etteratt et justerbart nivå for skumring er nådd og lyse et gitt antall timer eller til det blir lyst igjen. Når forbruket skal slåes av/på kan også justeres ut fra tid (laderegulatoren har innebygget klokkefunksjon). F.eks. kan man programmere den til å slå på klokken 22:00 og slå seg av klokken 01:30, for så å slå seg på igjen klokken 05:30 og slå seg av klokken 08:30. Når nattlysfunksjonen ikke er i bruk, kan forbruket slåes manuelt av/på.

Justerbare parametre for lading, krever eksternt display

Spenningsverdiene for når de ulike ladestegene, samt inn og utkopling av forbruk kan enkelt justeres via programmeringsmenyen. Dette muligjør innstilling for lading av spesielle batterier. OBS! Det anbefales ikke å endre standardverdiene uten at man har tilstrekkelig kunskap om lading av batterier.

Flere forbrukskurser:

Laderegulatoren har en tilkopling til forbruk. Her kan man kople til flere kurser som vil gå på regulatorens «automatsikring» i fellesskap. Dersom man ønsker å dele opp i flere kurser med sikring på hver kurs, kan man benytte strømfordelingsblokk for 6 flatstiftsikringer, 202-06U med tilhørende flatstiftsikringer eller Ferdigkoplet sikringsskap med automatsikringer. Begge gjør samme jobben.

 • Maks ladestrøm: 10amp (150W solcellepanel)
 • Maks forbruk: 10 amp
 • Maks ledningstykkelse: 6mm2
 • Egetforbruk: mindre enn 8,4mA
 • Automatisk innstilling til batteritype: 12/24V
 • 3 Led indikerer status, ma. følgende:
 • Batteristatus
 • Ladestatus
 • Status forbrukskurser (AV/på, evt. feil)
 • Batterivelger for GEL/AGM, Åpne blysyrebatterier og Lukkede blysyrebatteri
 • OBS! Eksternt display kreves for å endre batteritype!  4-stegs lading, automatisk etter batterienes stand
 • Temperaturkompensasjon
 • Overladingsvern
 • Beskyttet mot feil polaritet fra solcellepanel
 • Beskyttet mot feil polaritet fra batteri
 • «Automatsikring» (regulatoren kopler fra dersom forbruk/lading er høyere enn regulatorens kapasitet)
 • Kapsling: IP30
 • Dimensjon: 138x69x37mm
 • Vekt: ca 130 gram
 • Norsk brukermanual
Top