Y koblinger, forgrener til 2 paneler

Om produktet

Legg til ett nytt panel i parallell og få dobbel effekt med hjelp av disse Y koblingene.

En for pluss og en for minus.

 

Top